Категория „A1“ към „A2“

Изисквания към кандидатите:

· Минимална възраст за придобиване на правоспособност– навършени 18 години,

· Минимална възраст за започване на обучението- навършени 17 години и 9
месеца;

Необходими документи:

· Копие от диплома за завършено минимум основно образование.

· Копие от лична карта

· Снимка паспортен формат;

· Свидетелство за правоуправление кат. В и/ или А1 (ако притежават)

ВАЖНО! Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление
на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години,
преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление
на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ИА
„Автомобилна администрация“ -практика.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление
на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на
мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години,
преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на
МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ИА
„Автомобилна администрация“ -практика.

Относно провеждане на обучението и изпитите за придобиване на кат. А2,
моля, посетете страницата на нашите курсове – категория А2.

Записване