Категория „A2“ към „A“

Изисквания към кандидатите:

Когато кандидатът притежава свидетелство за правоуправление на мотоциклет
от категория А2 от не по- малко от 2 години, минималната
възраст за придобиване на правоспособност категория А е 20
години или 21 години – за управление на триколесни моторни
превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW.

Когато кандидатът притежава свидетелство за правоуправление на мотоциклет
категория А2 от по- малко от две години, минималната
възраст за придобиване на правоспособност за правоуправление на мотоциклет
категория А е 24 години.

Необходими документи:

· Копие от диплома за завършено минимум основно образование;

· Копие на лична карта;

· Свидетелство за правоуправление кат. В и/ или А1 или А2 (ако притежават);

· Снимка паспортен формат;

ВАЖНО!

· Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават
свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален
хорариум от 14 учебни часа. Същите полагат вътрешен практически изпит и
официален изпит пред ИИ „Автомобилна администрация“ -практика.

· Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават
свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни
часа. Същите полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ИИ
„Автомобилна администрация“ -практика.

· Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават
свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7
учебни часа. Същите полагат вътрешен практически изпит и официален изпит
пред ИИ „Автомобилна администрация“ -практика.

Относно провеждане на обучението и изпитите за придобиване на категория А,
моля, посетете страницата на нашите курсове – категория А.

Цена на курса: 250 лева с ДДС (без държавни изпитни такси и задължителни
застраховки). Възможност за разсрочено плащане.