Въпроси и отговори

Тук ще откриете отговори на най-често задаваните въпроси.

 • Колко дълго продължава един курс?
  Зависи за коя категория е курса. "B" категория - 31 часа практика, 40 часа теория в рамките на месец и половина. Има и съкратен курс за 3 седмици, за хора, които имат предварителна подготовка.
 • Ако не съм пълнолетен, но имам навършени 17 години. Мога ли да карам курс за категория "B"?
  На 17 години и 9 месеца можете да се запишете за курс категория "B".
 • Какви документи са ми необходими, за да мога да се запиша на курс за "B" категория?
  Копие на лична карта, копие на диплома за основно образование и допълнителен формуляр, който се попълва на място в автошколата или онлайн в нашия сайт.
 • За колко време ми дават книжката от КАТ след като съм взел успешно изпита?
  След 5 работни дни от датата на изпита се подават документите в КАТ-Бургас и след това според поръчката - дали е експрес или стандартна.
 • Какви документи и къде трябва да представя при подаване на заявление за първоначално издаване на свидетелство за правоуправление?
  При кандидатстване за издаване на свидетелство за правоуправление следва да се явите лично в съответната ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ и да представите следните документи: документ за самоличност; документ за платени такси; карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК, удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм /; Документ за завършено най-малко основно образование / оригинал и 2 копия /, а в случаите че образованието е завършено в чужда държава -копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН / оригинал и 2 копия /; Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /оригинал и копие /.Относно условието „завършено най- малко основно образование“, следва да имате предвид, че лицата, придобили документ за завършено основно образование или завършили Х клас по реда на отменения Закон за народната просвета преди 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС с този документ. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на първи гимназиален етап на средно образование (Х клас). Посочените условия са регламентирани в чл. 16, ал. 4 от Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, чл. 151, ал 2 и § 16 от Закона за движението по пътищата.Повече информация относно условията и процедурата по издаване на СУМПС можете да получите тук: https://www.mvr.bg/opp/административни-услуги/услуги-за-водачи/първоначално-издаване-на-свидетелство-за-управление-на-мпс

Задайте въпрос: