Кои сме ние

АВТОШКОЛА „МАРКОЗА“  е учебен център за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от всички категории съгласно Закона за движение по пътищата: А1, А2, А, В, В автоматик, B+E, С, С+Е и D.

Фирмата, притежател на Разрешение № 3930 за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС на територията на ОО “АА“  Бургас- област, издадено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е „МАРКОЗА“ ООД, вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 203954766, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 71, представлявана от Петър Христов Марков – управител.

ПРЕДИСТОРИЯ

Откъде произлиза името? Основател и движеща сила на компанията е г-н Петър Марков, чийто професионален път като инструктор за подготовка на водачи на МПС започва още през далечната 2001г.

Афинитетът му към професията не е никак случаен. Същият има пред себе си примера на своя баща, покойният г-н Христо Марков, известен под псевдонима МАРКОЗА, също уважаван и утвърден професионалист с дългогодишна практика като инструктор за подготовка на водачи на МПС в област Хасково.

И тъй като учениците често се стремят  да задминат своите учители, така и г-н Петър Марков, не само  продължава семейните традиции в професията, символ на които е псевдонимът МАРКОЗА, а и доразвива идеите на баща си и реализира нови и по- амбициозни  проекти.

ЕКИПЪТ

Екипът ни се състои от уважавани професионалисти с богат практически опит, които ще ви накарат да се отпуснете и да повярвате в собствените си възможности.

Повечето ни курсисти, сядайки за пръв път зад волана споделят: „Аз съм тежък случай“ или „От мен шофьор не става“. Но само след първия, втория час по кормуване Вие ще се убедите, че притесненията ви са били напразни, защото ще получите внимание, търпение и най-вече индивидуален подход в обучението.

petar-markov

инж. Петър Христов Марков

управител на Автошкола Маркоза и ръководител на учебния център, преподавател по теория и практика категории А1, А2, А, В, В автоматик, B+E, С, С+Е и D. Професионален опит 22 години.

1679323635404

Радка Пашова

технически секретар

stela-ilcheva

Стела Илчева

технически секретар и офис мениджър

nikolai-jelev

инж. Николай Желев

преподавател по практика категории A1,A2, A, В, В автоматик, B+E, С, С+Е, D. Професионален опит 5 години.

1709813039564

инж. Мариян Русев

преподавател по практика категория В, В автоматик

Професионален опит 5 години.

1679408291639

инж. Димитър Станков

преподавател по практика категории В, В автоматик, В+Е, С,  Професионален опит 2 години.

инж. Светослав Христов

преподавател по теория и практика категории В, С и С+Е.  Професионален опит 6 години.