Категория „C“

Категория „С“ дава право на управление на моторни превозни средства,
различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса
надвишава 3500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не
повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази
категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса,
която не надвишава 750 kg. Шофьор с права за управление на МПС от категория
”С” има право да управлява и МПС от категория „Ткт”.

Изисквания към кандидатите:

· Навършени 21 години;

· Придобита правоспособност за управление на МПС от категория „В”;

  • Психологическа годност

· Да отговарят на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата
по чл.152а, ЗДвП;

 

Необходими документи:

· копие на диплома за завършено минимум основно образование,

  • копие на лична карта,
  • свидетелство за правоуправление категория „В“;
  • паспортна снимка,

· удостоверение за психологическа годност.

Обучение:
теоретично и практическо.

Теоретичното обучение е в рамките на 14 часа.

Практическото обучение е разпределено в 20 учебни часа управление на
товарен автомобил на полигон и в градски условия.

Изпити:

 

Изпитът се състои от 2 части:

– теоретичен – решават се две изпитни листовки с общо 30 въпроса като са
допустими не повече от 9 наказателни точки – най-малко 57 точки от
максимален брой 66 точки.

-практически – управление на товарен автомобил.

По изискване на ИИ „Автомобилна администрация“, необходимо условие за
допускане до официалните изпити е кандидатът преди това да се е явил и
издържал вътрешните изпити по теория и по практика, които се провеждат в
автошколата.

Цена на курса: 500 лева с ДДС (
без държавни изпитни такси). Възможност за разсрочено плащане.

Записване