Категория „D“

Шофьорски курс категория D (автобуси)

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено;

Изисквания

Кандидата да има навършени 24 години и да притежава свидетелство за правоуправление категория С, задължителен стаж  минимум 2 години

Необходими документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Удостоверение за психологическа годност.

Обучение

В шофьорският курс са включени 6 часа теория и 16 практика

Изпити:

Теория – Решаване на листовки с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки.

Практика – управление на автобус в населено място

ЦЕНА на курса – 500 лева с ДДС  (без държавни изпитни изпитни такси).

Записване