Категория „D“

Шофьорски курс категория D (автобуси)

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено;

Изисквания

Кандидата да е навършил 24 години и да притежава свидетелство за управление на МПС от категория С от минимум 2 години. Двугодишният стаж започва да тече от получаване на свидетелството за управление на МПС от категория С в ОДМВР, сектор „Пътна Полиция“.

Необходими документи:

  • Лична карта;
  • Диплома за завършено минимум основно образование.
  • Шофьорска книжка
  • Удостоверение за психологическа годност за съответната категория.

Обучение

В шофьорският курс са включени 6 часа теория и 16 практика

Изпити:

Теория – Решаване на листовки с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки.

Практика – управление на автобус в населено място.

Записване