Категория „B+E“

Категория В+ Е дава право на управление на състав от пътни превозни
средства, с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или
полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или
полуремаркето не надвишава 3500 kg;

Изисквания:

  • Придобита правоспособност за управление на МПС от категория „В”;
  • завършено минимум основно образование.

Необходими документи

  • копие на диплома за завършено минимум основно образование,
  • копие на лична карта,
  • свидетелство за правоуправление категория „В“,

Обучение:

Обучението е само практическо и се състои от 16 практически учебни часа.

Изпит:
кандидатите за придобиване на правоспособност за категория В+Е полагат само
практически изпит. Практическият изпит се състои в управление на МПС на
учебна площадка и/или по пътища в населено място.

Цена на курса: 300 лева с ДДС (без държавни изпитни такси). Възможност за
разсрочено плащане и индивидуално обучение.

Записване