Категория „C+E“

Категория С+Е дава право на управление на състав от пътни превозни средства
с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или
полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg;

Изисквания към кандидатите:

· Навършени 21 години ;

· придобита правоспособност за управление на МПС категория „С“ от минимум 1
година

  • Психологическа годност

· Да отговарят на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата
по чл.152а, ЗДвП;

 

Необходими документи:

· копие на диплома за завършено минимум основно образование,

  • копие на лична карта,
  • свидетелство за правоуправление категория „С“;
  • паспортна снимка,

· удостоверение за психологическа годност.

Обучение:
теоретично и практическо (16 учебни часа управление на товарен автомобил с
ремарке на полигон и в градски условия).

Изпити:

 

-Теоретичен- решаване на две изпитни листовки с 15 изпитни въпроса, като са
допустими 4 наказателни точки, най-малко 28 точки от максимален брой 32
точки.

-Практическият изпит се състои от две части: управление на товарния
автомобил с прикачено ремарке на полигон и в населено място (гр. Бургас).

По изискване на ИИ „Автомобилна администрация“, необходимо условие за
допускане до официалните изпити е кандидатът преди това да се е явил и
издържал вътрешните изпити по теория и по практика, които се провеждат в
автошколата.

Цена на курса: 500 лева с ДДС (без държавни изпитни такси). Възможност за разсрочено плащане.

Записване