Категория „C+E“

Категория С+Е дава право на управление на състав от пътни превозни средства
с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или
полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg;

Изисквания към кандидатите:

 • Навършени 21 години ;
 • придобита правоспособност за управление на МПС категория „С“ от минимум 1
  година. Едногодишният стаж започва да се тече от получаване на свидетелството за управление на МПС категория С от ОДМВР, сектор „Пътна полиция“.
 • Да отговарят на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП.

 Необходими документи:

 • копие на диплома за завършено минимум основно образование,
 • копие на лична карта,
 • свидетелство за правоуправление категория „С“

 

 • Обучение:

теоретично и практическо (16 учебни часа управление на товарен автомобил с
ремарке на полигон и в градски условия).

  Изпити:

 • Теоретичен- решаване на две изпитни листовки с 15 изпитни въпроса, като са
  допустими 4 наказателни точки, най-малко 28 точки от максимален брой 32
  точки.
 • Практическият изпит се състои от две части: управление на товарния
  автомобил с прикачено ремарке на полигон и в населено място (гр. Бургас).

По изискване на ИА „Автомобилна администрация“, необходимо условие за
допускане до официалните изпити е кандидатът преди това да се е явил и
издържал вътрешните изпити по теория и по практика.

Записване