Вашият успех - наша отговорност

Вижте повече

Вашият успех - наша отговорност

Вижте повече

Вашият успех - наша отговорност

Вижте повече

Вашият успех - наша отговорност

Вижте повече

Вашият успех - наша отговорност

Вижте повече

A категория
шофьорски курс
B категория
шофьорски курс
C категория
шофьорски курс
D категория
шофьорски курс
Превоз на пътници и товари
обучение и квалификация

Запишете се на курс

Попълнете формата и ще се свържем с Вас за уточняване на детайлите и записване.

Важно: изпращането на формата не гарантира записване на курс!

Новини от нашия блог

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО НАРЕДБА № 41 НА МТ

Изискванията, свързани с условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, придобиване на начална квалификация и периодично обучение, съответно получаване на Удостоверение за професионална компетентност и карта за квалификация на водача, са регламентирани подробно в Директива 2003/59/ ЕО, транспонирана в Наредба № 41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издаден от министъра на транспорта на РБ.

Обучението бива два основни вида:

  • Обучение за придобиване на начална квалификация:
  • Периодично обучение за усъвършенстване и актуализиране на знанията, на водачите, което се провежда на всеки 5 години
  • Целта на обучението е водачите да придобият познания, придобити чрез посещения на организирани от лицензирани учебни центрове курсове за обучение, и са положили успешно изпит.

Научете повече

Нашите дейности

 • Теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от следните категории: А1, А2, А, В, В+Е, В автоматик, С, С+Е, D,

 • Курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и периодично обучение (професионална компетентност) по Наредба № 41 от 2008г. на министъра на транспорта.

 • Oпреснителни часове или опреснителни курсове по практика за тези от вас, които вече имат свидетелство за правоуправление, но нямат достатъчно опит и самочувствие зад волана и се страхуват да шофират.

Защо нас

Ние от АВТОШКОЛА МАРКОЗА сме убедени, че професията е призвание и отговорност към другите. Цел на нашата работа е Вашата добра подготовка , защото сме убедени, че най- добрата реклама е добре свършената работа, доказателство, за което са доволните клиенти. Преминалите обучение през нашата школа курсисти бележат много висока успеваемост на изпитите и почти всички успяват да ги издържат от първия път.

Но нашата цел се простира отвъд успешното взетите изпити и придобиването на правоспособност за правоуправление от нашите клиенти. Ние се стремим да възпитаваме изрядни и толерантни шофьори, които никога да не попадат в черната статистика на пътя.

В нашата работа ние залагаме на:

  • Инструктори с висок професионализъм, дългогодишен опит и индивидуален подход към всеки обучаван. В зависимост от собствените си предпочитания, кандидатът сам преценява на какъв автомобил и при кой инструктор иска да се обучава;
  • Просторен учебен кабинет, оборудван съгласно законовите стандарти, в който се провежда теоретичното обучение с модерни дидактичестки материали.
  • Безплатни учебни помагала;
  • Обучение със съвременни пътни превозни средства;
  • Съобразяване на часовете по практика със свободното време на всеки курсист;
  • Разсрочено плащане;
  • Отстъпки при записване на служители на фирми, на групи от най- малко трима кандидати едновременно, както и при записване на наши клиенти за друга категория;
  • Бонуси: три допълнителни безплатни часове по практика, извън задължителните 31 часа, когато кандидатът не се чувства добре подготвен за изпита.

УСПЕХЪТ НЕ Е ВЪПРОС НА КЪСМЕТ, А ВЪПРОС НА ИЗБОР!
НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР С АВТОШКОЛА МАРКОЗА!

Въпроси и отговори

 • Колко дълго продължава един курс?
  Зависи за коя категория е курса. "B" категория - 31 часа практика, 40 часа теория в рамките на месец и половина. Има и съкратен курс за 3 седмици, за хора, които имат предварителна подготовка.
 • Ако не съм пълнолетен, но имам навършени 17 години. Мога ли да карам курс за категория "B"?
  На 17 години и 9 месеца можете да се запишете за курс категория "B".
 • Какви документи са ми необходими, за да мога да се запиша на курс за "B" категория?
  Копие на лична карта, копие на диплома за основно образование и допълнителен формуляр, който се попълва на място в автошколата или онлайн в нашия сайт.
 • За колко време ми дават книжката от КАТ след като съм взел успешно изпита?
  След 5 работни дни от датата на изпита се подават документите в КАТ-Бургас и след това според поръчката - дали е експрес или стандартна.
 • Какви документи и къде трябва да представя при подаване на заявление за първоначално издаване на свидетелство за правоуправление?
  При кандидатстване за издаване на свидетелство за правоуправление следва да се явите лично в съответната ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ и да представите следните документи: документ за самоличност; документ за платени такси; карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК, удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм /; Документ за завършено най-малко основно образование / оригинал и 2 копия /, а в случаите че образованието е завършено в чужда държава -копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН / оригинал и 2 копия /; Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /оригинал и копие /.

  Относно условието „завършено най- малко основно образование“, следва да имате предвид, че лицата, придобили документ за завършено основно образование или завършили Х клас по реда на отменения Закон за народната просвета преди 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС с този документ. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на първи гимназиален етап на средно образование (Х клас). Посочените условия са регламентирани в чл. 16, ал. 4 от Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, чл. 151, ал 2 и § 16 от Закона за движението по пътищата.

  Повече информация относно условията и процедурата по издаване на СУМПС можете да получите тук.
Всички отговори

Курсове

Нашата автошкола предлага теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от следните категории:
A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D.