Полезно

Вие вече притежавате така желаното свидетелство за правоуправление на МПС и сте активен шофьор. Наясно сте, че шофирането е източник на повишена опасност, затова трябва да спазвате установените правила за да запазите своя и на останалите участници в движението живот. Въпреки това е добре да сте подготвени, че органите на КАТ ( а в определени случаи и органите на ДАИ) могат във всеки един момент да ви санкционират за извършено от вас административно нарушение като водач на МПС, като ви съставят Акт за установяване на административно нарушение, и в последствие Ви издадат наказателно постановление. Възможно е също така да станете участник в ПТП, по ваша или по чужда вина, в което да пострадате или да загубите живота на Ваш близък или спътник.
Във всички тези случаи, Автошкола МАРКОЗА може да Ви окаже съдействие за разрешаването на Вашия проблем.
Фирмата ни си сътрудничи с адвокатски екип, специализиран в сферата на администативнонаказателното и застрахователното право, а също и с доказан практически опит в тези области, който е винаги на наше разположение и в готовност да отговори на Вашите въпроси и да се ангажира с изготвяне на жалби, предявяване на граждански искове и процесуално представителство пред съда, предявяване на застрахователни претенции и водене на преговори за доброволно извънсъдебно уреждане на спорове със застрахователна кампании и/ или изплащане на застрахователни обезщетения, както и водене на съдебни дела против застрахователни компании, отказващи да Ви заплатят обезщетение или когато не сте съгласни с определения от тях размер на обезщетение.